SYND. GL CFDT AGROALIMENTAIRE DE SAONE LOIRE (SGA 71)
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE BOURGOGNE SUD
SYND CFDT METALLURGIE SAONE ET LOIRE
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SAONE ET LOIRE
SYNDICAT CFDT INTERCO DE SAONE ET LOIRE
SYND.DEPTL.CFDT SERV.SANTE ET SERV.SOCIAUX DE SAONE ET LOIRE
SYNDICAT REGIONAL CFDT CHIMIE ENERGIE BOURGOGNE